Vitajte na našej internetovej stránke

Návštevou tejto stránky získavate možnosť spolupráce s našou brokerskou firmou, ktorá patrí medzi zakladateľov tovarovej burzy na Slovensku.

 

Pokúsime sa Vás uviesť do sveta brokerov, obchodov, tvorby cien na trhu a špekulácií v tom dobrom zmysle slova, ktoré vedu k výnosom Vašej spoločnosti, alebo ak Ste fyzická osoba, k Vášmu osobnému prospechu.

Na našich stránkach sú prístupné základné dokumenty týkajúce sa Komoditnej burzy bratislava (KBB). Taktiež tu nájdete zmluvy, na základe ktorých získate možnosť vkladať do informačného systému burzy k zobchodovaniu prostredníctvom našej spoločnosti Vaše produkty, prípadne vstupné suroviny potrebné pre Vašu výrobu, alebo špekulácie.

Prostredníctvom týchto stránok môžete získať mimoriadne zaujímavé zamestnanie a dostať sa do sveta brokerov, sveta majiteľov podnikov, recepcií, skrátka do oblasti biznisu so všetkými jeho plusmi aj mínusmi.

 

Sme pripravení odpovedať na Vaše otázky, aj na osobné stretnutia, ktoré povedú k vzájomne výhodnej spolupráci.

© 2006-2010 TT Consulting s.r.o.
www.k-f.sk